VPS SING 4GB

Bắt đầu từ
220,000 VNĐ
1 tháng

2 vCPU
4 GB RAM
30 GB SSD Enterprisre
2 TB băng thông

VPS SING-6GB

Bắt đầu từ
330,000 VNĐ
1 tháng

3 vCPU
6 GB RAM
40 GB SSD Enterprisre
2 TB băng thông

VPS SING-8GB

Bắt đầu từ
440,000 VNĐ
1 tháng

4 vCPU
8 GB RAM
50 GB SSD Enterprisre
3 TB băng thông

VPS SING-12GB

Bắt đầu từ
750,000 VNĐ
1 tháng

6 vCPU
12 GB RAM
80 GB SSD Enterprisre
3 TB băng thông

VPS SING-16GB

Bắt đầu từ
900,000 VNĐ
1 tháng

8 vCPU
16 GB RAM
120 GB SSD Enterprisre
3 TB băng thông

VPS SING-32GB

Bắt đầu từ
1,800,000 VNĐ
1 tháng

14 vCPU
32 GB RAM
250 GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS SING 64GB

Bắt đầu từ
3,600,000 VNĐ
1 tháng

20 vCPU
64 GB RAM
500 GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS SING-128GB

Bắt đầu từ
6,000,000 VNĐ
1 tháng

30 vCPU
128 GB RAM
1 TB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông