VPS USA 4GB

Bắt đầu từ
220,000 VNĐ
1 tháng

2 vCPU
4GB RAM
30GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS USA 6GB

Bắt đầu từ
330,000 VNĐ
1 tháng

3 vCPU
6GB RAM
40GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS USA 8GB

Bắt đầu từ
440,000 VNĐ
1 tháng

4 vCPU
8GB RAM
50GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS USA 12GB

Bắt đầu từ
750,000 VNĐ
1 tháng

6 vCPU
12GB RAM
80GB SSD Enterprisre
10TB băng thông

VPS USA 16GB

Bắt đầu từ
900,000 VNĐ
1 tháng

8 vCPU
16GB RAM
120GB SSD Enterprisre
Không giới hạn băng thông

VPS USA 32GB

Bắt đầu từ
1,800,000 VNĐ
1 tháng

14 vCPU
32GB RAM
250GB SSD Enterprisre
Không giới hạn băng thông

VPS USA 64GB

Bắt đầu từ
3,600,000 VNĐ
1 tháng

20 vCPU
64GB RAM
500GB SSD Enterprisre
Không giới hạn băng thông

VPS USA 128GB

Bắt đầu từ
6,000,000 VNĐ
1 tháng

30 vCPU
128GB RAM
1TB SSD Enterprisre
Không giới hạn băng thông