Server 16 GB Ram

1,300,000 VNĐ
1 tháng
 • IP KVM-IPMI/BMC
  CPU: 2 x Intel Xeon X5670 2.93 GHZ (12 cores)
  RAM: 16 GB DDR3
  Disk: 240 GB SSD + 500 GB HDD
  Băng thông: 20TB
  Tốc độ mạng: 1Gbps

Server Option

Bắt đầu từ
2,500,000 VNĐ
 • IP KVM-IPMI/BMC
  CPU: 2x Intel Xeon E5-2670 2.60 GHZ (16 cores)
  Băng thông: 20TB
  Tốc độ mạng: 1Gbps