Mọi gói đều có sẵn

Auto backup 7 ngày gần nhất
Không giới hạn domain
Không giới hạn băng thông
Firewall Anti-DDoS Pro
Port mạng 10 Gbps
Cloudlinux & Jetbackup & LiteSpeed
Không giới hạn Email
Miễn Phí Tự Động Chuyển Dịch Trang Web
Cài Đặt WordPress miễn phí với 1 nhấp chuột
7 ngày bảo đảm hoàn tiền
Không giới hạn database

NVME 1 GB

45,000 VNĐ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 3 tháng!
  CPU 1 Core
  RAM: 1 GB
  Disk: 1 GB NVMe
  Control Panel: cPanel
  Đặc biệt
  Auto backup 7 ngày gần nhất
  Không giới hạn domain
  Firewall Anti-DDoS Pro

NVME 2 GB

60,000 VNĐ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 3 tháng!
  CPU 1 Core
  RAM: 1 GB
  Disk: 2 GB NVMe
  Control Panel: cPanel
  Đặc biệt
  Auto backup 7 ngày gần nhất
  Không giới hạn domain
  Firewall Anti-DDoS Pro

NVME 5 GB

90,000 VNĐ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 3 tháng!
  CPU 2 Core
  RAM: 2 GB
  Disk: 5 GB NVMe
  Control Panel: cPanel
  Đặc biệt
  Auto backup 7 ngày gần nhất
  Không giới hạn domain
  Firewall Anti-DDoS Pro

NVME 10 GB

135,000 VNĐ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 3 tháng!
  CPU 2 Core
  RAM: 3 GB
  Disk: 10 GB NVMe
  Control Panel: cPanel
  Đặc biệt
  Auto backup 7 ngày gần nhất
  Không giới hạn domain
  Firewall Anti-DDoS Pro

NVME 20 GB

216,000 VNĐ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 3 tháng!
  CPU 3 Core
  RAM: 3 GB
  Disk: 20 GB NVMe
  Control Panel: cPanel
  Đặc biệt
  Auto backup 7 ngày gần nhất
  Không giới hạn domain
  Firewall Anti-DDoS Pro

NVME 50 GB

360,000 VNĐ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 3 tháng!
  CPU 3 Core
  RAM: 4 GB
  Disk: 50 GB NVMe
  Control Panel: cPanel
  Đặc biệt
  Auto backup 7 ngày gần nhất
  Không giới hạn domain
  Firewall Anti-DDoS Pro

NVME 100 GB

680,000 VNĐ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 3 tháng!
  CPU 4 Core
  RAM: 4 GB
  Disk: 100 GB NVMe
  Control Panel: cPanel
  Đặc biệt
  Auto backup 7 ngày gần nhất
  Không giới hạn domain
  Firewall Anti-DDoS Pro

NVME 200 GB

1,000,000 VNĐ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 3 tháng!
  CPU 4 Core
  RAM: 6 GB
  Disk: 200 GB NVMe
  Control Panel: cPanel
  Đặc biệt
  Auto backup 7 ngày gần nhất
  Không giới hạn domain
  Firewall Anti-DDoS Pro

NVME 500 GB

2,000,000 VNĐ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 3 tháng!
  CPU 6 Core
  RAM: 8 GB
  Disk: 500 GB NVMe
  Control Panel: cPanel
  Đặc biệt
  Auto backup 7 ngày gần nhất
  Không giới hạn domain
  Firewall Anti-DDoS Pro

NVME 1 TB

3,800,000 VNĐ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 30%
  Khi thanh toán 3 tháng!
  CPU 8 Core
  RAM: 10 GB
  Disk: 1000 GB NVMe
  Control Panel: cPanel
  Đặc biệt
  Auto backup 7 ngày gần nhất
  Không giới hạn domain
  Firewall Anti-DDoS Pro