GPU A

2,700,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 2 x E5-2678v3
  RAM: 16 GB
  Disk: 480 GB SSD
  GPU: NVIDIA Quadro P620 2 GB GDDR5
  Datacenter: FPT Hà Nội
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng.
  Không giới hạn băng thông.

GPU B

3,500,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 2 x E5-2678v3
  RAM: 64 GB
  Disk: 480 GB SSD
  GPU: NVIDIA Quadro P620 2 GB GDDR5
  Datacenter: FPT Hà Nội
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng.
  Không giới hạn băng thông.

GPU C

4,500,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 2 x E5-2680v4
  RAM: 96 GB
  Disk: 960 GB SSD
  GPU: NVIDIA Quadro P620 2 GB GDDR5
  Datacenter: FPT Hà Nội
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng.
  Không giới hạn băng thông.

GPU D

7,000,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 2 x E5-2680v4
  RAM: 96 GB
  Disk: 480 GB SSD
  GPU: NVIDIA Quadro P620 2 GB GDDR5
  Datacenter: FPT Hà Nội
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng.
  Không giới hạn băng thông.