Máy chủ A

1,400,000 đ/mo
 • CPU 2x intel 5650 (12core x 2.66ghz)
 • Ram 16 Gb DDR3
 • DISK 250 GB SSD
 • IP v4 01
 • Network VN/QT 300Mbs/10Mbs

Không giới hạn băng thông
Viettel IDC

Máy chủ B

1,600,000 đ/mo
 • CPU 2x intel 5650 (12core x 2.66ghz)
 • Ram 32 Gb DDR3
 • DISK 250 GB SSD
 • IP v4 01
 • Network VN/QT 300Mbs/10Mbs

Không giới hạn băng thông
Viettel IDC

Máy chủ C

2,500,000 đ/mo
 • CPU 2x intel 2660 (16core x 2.2ghz)
 • Ram 64 Gb DDR3
 • DISK 500 GB SSD
 • IP v4 01
 • Network VN/QT 300Mbs/10Mbs

Không giới hạn băng thông
Viettel IDC

Máy chủ D

3,000,000 đ/mo
 • CPU 2x intel 2680v2 (20core x 2.8ghz)
 • Ram 96 Gb DDR3
 • DISK 1000 GB SSD
 • IP v4 01
 • Network VN/QT 300Mbs/10Mbs

Không giới hạn băng thông
Chống DDOS Miễn phí
Viettel IDC

Máy chủ E

4,000,000 đ/mo
 • CPU 2x intel 2678v3 (24core x 2.5ghz)
 • Ram 128 Gb DDR4
 • DISK 1000 GB SSD high speed
 • IP v4 01
 • Network VN/QT 1 Gbs/10Mbs

Không giới hạn băng thông
Chống DDOS Miễn phí
Viettel IDC