GPU VPS A

Bắt đầu từ
500,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 4 x E5 2682v4(2.5 ghz)
  RAM: 8 GB DDR4
  Disk: 50 GB SSD
  GPU: 512 MB

GPU VPS B

Bắt đầu từ
600,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 4 x E5 2682v4(2.5 ghz)
  RAM: 8 GB DDR4
  Disk: 60 GB SSD
  GPU: 1024 MB

GPU VPS C

Bắt đầu từ
1,200,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 8 x E5 2682v4(2.5 ghz)
  RAM: 16 GB DDR4
  Disk: 50 GB SSD
  GPU: 1024 MB