VPS JAPAN-4

Începănd de la
220,000 VNĐ
Lunar

2 vCPU
4GB RAM
30GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS JAPAN-6

Începănd de la
330,000 VNĐ
Lunar

3 vCPU
6GB RAM
40GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS JAPAN-8

Începănd de la
440,000 VNĐ
Lunar

4 vCPU
8GB RAM
50GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-12

Începănd de la
750,000 VNĐ
Lunar

6 vCPU
12GB RAM
80GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-16

Începănd de la
900,000 VNĐ
Lunar

8 vCPU
16GB RAM
120GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-32

Începănd de la
1,800,000 VNĐ
Lunar

14 vCPU
32GB RAM
250GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS JAPAN-64

Începănd de la
3,600,000 VNĐ
Lunar

20 vCPU
64GB RAM
500GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS JAPAN-128

Începănd de la
6,000,000 VNĐ
Lunar

30 vCPU
128GB RAM
1TB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông