VPS JAPAN-4

Starter fra
220,000 VNĐ
Månedlig

2 vCPU
4GB RAM
30GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS JAPAN-6

Starter fra
330,000 VNĐ
Månedlig

3 vCPU
6GB RAM
40GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS JAPAN-8

Starter fra
440,000 VNĐ
Månedlig

4 vCPU
8GB RAM
50GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-12

Starter fra
750,000 VNĐ
Månedlig

6 vCPU
12GB RAM
80GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-16

Starter fra
900,000 VNĐ
Månedlig

8 vCPU
16GB RAM
120GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-32

Starter fra
1,800,000 VNĐ
Månedlig

14 vCPU
32GB RAM
250GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS JAPAN-64

Starter fra
3,600,000 VNĐ
Månedlig

20 vCPU
64GB RAM
500GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS JAPAN-128

Starter fra
6,000,000 VNĐ
Månedlig

30 vCPU
128GB RAM
1TB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông