VPS JAPAN-4

Веќе од
220,000 VNĐ
Месечно

2 vCPU
4GB RAM
30GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS JAPAN-6

Веќе од
330,000 VNĐ
Месечно

3 vCPU
6GB RAM
40GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS JAPAN-8

Веќе од
440,000 VNĐ
Месечно

4 vCPU
8GB RAM
50GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-12

Веќе од
750,000 VNĐ
Месечно

6 vCPU
12GB RAM
80GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-16

Веќе од
900,000 VNĐ
Месечно

8 vCPU
16GB RAM
120GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-32

Веќе од
1,800,000 VNĐ
Месечно

14 vCPU
32GB RAM
250GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS JAPAN-64

Веќе од
3,600,000 VNĐ
Месечно

20 vCPU
64GB RAM
500GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS JAPAN-128

Веќе од
6,000,000 VNĐ
Месечно

30 vCPU
128GB RAM
1TB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông