VPS JAPAN-4

Akár
220,000 VNĐ
havonta

2 vCPU
4GB RAM
30GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS JAPAN-6

Akár
330,000 VNĐ
havonta

3 vCPU
6GB RAM
40GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS JAPAN-8

Akár
440,000 VNĐ
havonta

4 vCPU
8GB RAM
50GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-12

Akár
750,000 VNĐ
havonta

6 vCPU
12GB RAM
80GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-16

Akár
900,000 VNĐ
havonta

8 vCPU
16GB RAM
120GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-32

Akár
1,800,000 VNĐ
havonta

14 vCPU
32GB RAM
250GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS JAPAN-64

Akár
3,600,000 VNĐ
havonta

20 vCPU
64GB RAM
500GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS JAPAN-128

Akár
6,000,000 VNĐ
havonta

30 vCPU
128GB RAM
1TB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông