VPS JAPAN-4

À partir de
220,000 VNĐ
Mensuel

2 vCPU
4GB RAM
30GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS JAPAN-6

À partir de
330,000 VNĐ
Mensuel

3 vCPU
6GB RAM
40GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS JAPAN-8

À partir de
440,000 VNĐ
Mensuel

4 vCPU
8GB RAM
50GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-12

À partir de
750,000 VNĐ
Mensuel

6 vCPU
12GB RAM
80GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-16

À partir de
900,000 VNĐ
Mensuel

8 vCPU
16GB RAM
120GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-32

À partir de
1,800,000 VNĐ
Mensuel

14 vCPU
32GB RAM
250GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS JAPAN-64

À partir de
3,600,000 VNĐ
Mensuel

20 vCPU
64GB RAM
500GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS JAPAN-128

À partir de
6,000,000 VNĐ
Mensuel

30 vCPU
128GB RAM
1TB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông