VPS JAPAN-4

شروع از
220,000 VNĐ
ماهانه

2 vCPU
4GB RAM
30GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS JAPAN-6

شروع از
330,000 VNĐ
ماهانه

3 vCPU
6GB RAM
40GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS JAPAN-8

شروع از
440,000 VNĐ
ماهانه

4 vCPU
8GB RAM
50GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-12

شروع از
750,000 VNĐ
ماهانه

6 vCPU
12GB RAM
80GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-16

شروع از
900,000 VNĐ
ماهانه

8 vCPU
16GB RAM
120GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-32

شروع از
1,800,000 VNĐ
ماهانه

14 vCPU
32GB RAM
250GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS JAPAN-64

شروع از
3,600,000 VNĐ
ماهانه

20 vCPU
64GB RAM
500GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS JAPAN-128

شروع از
6,000,000 VNĐ
ماهانه

30 vCPU
128GB RAM
1TB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông