VPS JAPAN-4

Alustades
220,000 VNĐ
Kord kuus

2 vCPU
4GB RAM
30GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS JAPAN-6

Alustades
330,000 VNĐ
Kord kuus

3 vCPU
6GB RAM
40GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS JAPAN-8

Alustades
440,000 VNĐ
Kord kuus

4 vCPU
8GB RAM
50GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-12

Alustades
750,000 VNĐ
Kord kuus

6 vCPU
12GB RAM
80GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-16

Alustades
900,000 VNĐ
Kord kuus

8 vCPU
16GB RAM
120GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-32

Alustades
1,800,000 VNĐ
Kord kuus

14 vCPU
32GB RAM
250GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS JAPAN-64

Alustades
3,600,000 VNĐ
Kord kuus

20 vCPU
64GB RAM
500GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS JAPAN-128

Alustades
6,000,000 VNĐ
Kord kuus

30 vCPU
128GB RAM
1TB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông