VPS JAPAN-4

Start fra
220,000 VNĐ
Månedlig

2 vCPU
4GB RAM
30GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS JAPAN-6

Start fra
330,000 VNĐ
Månedlig

3 vCPU
6GB RAM
40GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS JAPAN-8

Start fra
440,000 VNĐ
Månedlig

4 vCPU
8GB RAM
50GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-12

Start fra
750,000 VNĐ
Månedlig

6 vCPU
12GB RAM
80GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-16

Start fra
900,000 VNĐ
Månedlig

8 vCPU
16GB RAM
120GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-32

Start fra
1,800,000 VNĐ
Månedlig

14 vCPU
32GB RAM
250GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS JAPAN-64

Start fra
3,600,000 VNĐ
Månedlig

20 vCPU
64GB RAM
500GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS JAPAN-128

Start fra
6,000,000 VNĐ
Månedlig

30 vCPU
128GB RAM
1TB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông