VPS JAPAN-4

Sadəcə..
220,000 VNĐ
monthly

2 vCPU
4GB RAM
30GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS JAPAN-6

Sadəcə..
330,000 VNĐ
monthly

3 vCPU
6GB RAM
40GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS JAPAN-8

Sadəcə..
440,000 VNĐ
monthly

4 vCPU
8GB RAM
50GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-12

Sadəcə..
750,000 VNĐ
monthly

6 vCPU
12GB RAM
80GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-16

Sadəcə..
900,000 VNĐ
monthly

8 vCPU
16GB RAM
120GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-32

Sadəcə..
1,800,000 VNĐ
monthly

14 vCPU
32GB RAM
250GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS JAPAN-64

Sadəcə..
3,600,000 VNĐ
monthly

20 vCPU
64GB RAM
500GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS JAPAN-128

Sadəcə..
6,000,000 VNĐ
monthly

30 vCPU
128GB RAM
1TB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông