VPS JAPAN-4

يبدأ من
220,000 VNĐ
شهري

2 vCPU
4GB RAM
30GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS JAPAN-6

يبدأ من
330,000 VNĐ
شهري

3 vCPU
6GB RAM
40GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS JAPAN-8

يبدأ من
440,000 VNĐ
شهري

4 vCPU
8GB RAM
50GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-12

يبدأ من
750,000 VNĐ
شهري

6 vCPU
12GB RAM
80GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-16

يبدأ من
900,000 VNĐ
شهري

8 vCPU
16GB RAM
120GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS JAPAN-32

يبدأ من
1,800,000 VNĐ
شهري

14 vCPU
32GB RAM
250GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS JAPAN-64

يبدأ من
3,600,000 VNĐ
شهري

20 vCPU
64GB RAM
500GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS JAPAN-128

يبدأ من
6,000,000 VNĐ
شهري

30 vCPU
128GB RAM
1TB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông