GPU A

2,700,000 đ/חודשי
 • CPU 2 x E5-2665 16 core
 • Ram 64 Gb
 • SSD 480
 • GPU NVidia Quadro P620 2GB GDDR5

Free 1 Ipv4 băng thông không giới hạn
Đặt tại FPT Hà Nội

GPU B

3,600,000 đ/חודשי
 • CPU 2 x E5-2678v3 24 core
 • Ram 96 Gb
 • SSD 960 GB
 • GPU NVidia Quadro P620 2GB GDDR5

Free 1 Ipv4 băng thông không giới hạn
Đặt tại FPT Hà Nội

GPU C

4,100,000 đ/חודשי
 • CPU 2 x E5-2680v4 28 core
 • Ram 96 Gb
 • SSD 960 GB
 • GPU NVidia Quadro P620 2GB GDDR5

Free 1 Ipv4 băng thông không giới hạn
Đặt tại FPT Hà Nội

GPU D

4,400,000 đ/חודשי
 • CPU 2 x E5-2680v4 28 core
 • Ram 64 GB
 • SSD 480 GB
 • GPU AMD Radeon RX 570 8GB GDDR5

Free 1 Ipv4 băng thông không giới hạn
Đặt tại FPT Hà Nội